KADROMUZ Klinik Psk. Nilay Konduz KUTBAY

Uzman Klinik Psikolog Nilay Konduz KUTBAY

Uzman Klinik Psikolog / Psikoterapist

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

Yüksek Lisans: Adnan Menderes Üniversitesi

Psikiyatri Anabilim Dalı Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

İletişim: 0 554 704 24 59  -  0 256 225 05 07 

Uzman Klinik Psikolog/Psikoterapist Nilay KONDUZ KUTBAY, ilköğretim ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü kazandı. Lisans eğitimi süresince alanında uzman kişiler tarafından gerçekleştirilen kongre, sempozyum ve seminerlere katıldı; gönüllü stajlar yaptı. 2008 yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra özel eğitim alanında çalışmaya başladı. Travma psikolojisi alanında kuramsal ve uygulamalı eğitimler aldı.

 

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Hizmetler Birimi’nde görevli sağlık personeline gönüllü olarak travmayla başetmeye yönelik grup psikoeğitimi verdi. 2011 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Anabilim Dalı, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına kabul edildi. Bu programda 3 yıl boyunca gerekli teorik ve uygulamalı dersleri başarı ile tamamladı. Yüksek lisans eğitimi süresince, Psikiyatri Anabilim Dalı’nda; Klinik Görüşme ve Psikolojik Değerlendirmenin yanı sıra Bireysel ve Grup Psikoterapi Süpervizyon eğitimi aldı.

 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Psikiyatri servisi ve polikliniğinde karşılaştığı Duygudurum, Anksiyete, Yeme ve Uyum Bozuklukları vakaları ve çift terapisi üzerine çalıştı. Üniversite öğrencilerine Sorun Çözme Grup Terapisi verdi. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programının 3. yılı içinde danışmanlığını Prof. Dr. Çiğdem DEREBOY’un yürüttüğü "DSM-5’e göre Kişilik Bozukluğu Tanısı Alan Hastaların Kişilerarası İşlevsellikte Yetersizlik Düzeyleri” adlı tezi tamamlayarak yüksek lisans programından mezun oldu (Kasım 2014). Ek olarak, oyun terapi, çocuklarda dil gelişiminin desteklenmesi, DEHB, afetlerde psikososyal uygulamalar, kayıp ve yas gibi konularda eğitimler aldı.  Halen özel eğitim alanında çalışmaktadır.

 

Özel gereksinimli çocuklarda davranış modifikasyonu, iletişim, sosyal beceri kazanımı, toplumsal yaşama uyum vb. üzerine yoğunlaşmakta; anne babalara yönelik öfke ve stres yönetimi, çocukta sınır koyma, etkili ebeveynlik, davranış kontrolü, aile içi iletişim sorunları, tuvalet eğitimi, kardeş kıskançlığı gibi konularda bireysel ve grup çalışmaları yürütmektedir.

 

Psikolog halen Aydın merkezde klinik çalışmalarını devam ettirmektedir.

 

KATILDIĞI EĞİTİMLER
 
Travma Psikolojisi Eğitimi "I. Düzey – Kuramsal Yaklaşımlar” - Eğitimi veren kişiler: Psk. Dr. Çağay DÜRÜ ve Psk. Dr. Sedat IŞIKLI, Carpe Diem Bireysel ve Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri, Ankara, 11.11.2008 – 30.11.2008
 
Travma Psikolojisi Eğitimi "II. Düzey – Travma Sonrası Müdahaleler ” Eğitimi veren kişiler: Psk. Dr. Çağay DÜRÜ ve Psk. Dr. Sedat IŞIKLI, Carpe Diem Bireysel ve Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri, Ankara, 07.04.2009 – 17.05.2009
 
Kuramsal ve uygulamalı eğitim: "Psikososyal Uygulamalar Temel Düzey Eğitimi”, Türk Kızılayı/Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği, İzmir, 18-21 Haziran 2012
 
 "Kayıp ve Yas” eğitimi. Eğitimci: Prof. Dr. Vamık VOLKAN, İzmir Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Derneği, 12 Nisan 2014
 
"Psiko-pedagojik Açıdan Bir İletişim Aracı Olarak Çocuk Resmi ve Yorumlanması”. Eğitimi veren kişi: Yrd. Doç. Dr. Armağan YILDIZ, Ekol Psikolojik Pedagojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, İstanbul, 4 Nisan 2009
 
"Stres ile Baş Etmede Nefes, Yoga ve Spor” uygulamalı eğitim, Kl. Psk. Sibel YARGICI, Olgu Psikolojik Danışma ve Aile Danışmanlığı Merkezi, Ankara, 15      Şubat 2010
 
"SELF and MEMORY” başlıklı evrimsel psikoloji kursu. Eğitimci: Prof. Dr. Stanley B. KLEIN (California Üniversitesi, Santa Barbara), V. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, Aydın, 19–21 Mayıs 2011
 
 "Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Aile Sorunları ve Çözüm Yolları” konulu seminer. Konuşmacı: Prof. Dr. Atilla TURGAY (Toronto Üniversitesi ve Scarborough Hastanesi, Kanada), Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, 2005
 
"Travma ve EMDR” başlıklı çalışma grubu (Eğitimci: Uzm. Psk. Emre Konuk, Davranış Bilimleri Enstitüsü), 10. UPOK, 2005
 
"Geştalt Terapi” başlıklı çalışma grubu (Eğitimci: Dr. Psk. Dan. Sertan Kağan, Doğu Akdeniz Üniversitesi), 12. UPOK, 2007
 
"Politik Karar Alma Sürecinde Psikolojinin Rolü” başlıklı çalışma grubu (Eğitimci: Dr. Murat Özkaleli, Yakın Doğu Üniversitesi), 12. UPOK, 2007
 
"Zihinsel Engelli Çocuğun Günlük Yaşamı ve Evde Özel Eğitim” konulu seminer. Konuşmacı: Psk. Ayşen ALTAY, Üsküdar Belediyesi Kültür Müdürlüğü, İstanbul, 22 Kasım 2008
 
"Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklarda Dil Gelişiminin Desteklenmesi – Dil ve Konuşma Bozuklukları” konulu seminer. Eğitimciler: Dil ve Konuşma Terapisti Elçin TADIHAN ÖZKAN ve Psikolog Özel Eğitim Uzmanı Sezgin KARTAL, Nova Özel Eğitim-Rehabilitasyon-Danışmanlık, İstanbul, 5 Nisan 2009
 
"Oyun Terapisi” başlıklı çalışma grubu (Eğitimci: Prof. Dr. Ferhunde ÖKTEM), IV. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, İzmir, 22–24 Mayıs 20
 
"Çocuk Değerlendirmesi” başlıklı çalışma grubu (Eğitimci: Prof. Dr. Gülsen ERDEN), V. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, Aydın, 19–21 Mayıs 2011
 
"Korku Avcısı: Anksiyete Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Bir Bilişsel Davranışçı Terapi Programı” başlıklı çalışma grubu (Eğitimciler: Prof. Dr. Oya SORIAS, Yrd. Doç. Dr. Serap TEKİNSAV SÜTÇÜ, Yrd. Doç. Dr. Arzu AYDIN), V. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, Aydın, 19–21 Mayıs 2011
 
"AYDA (Aile Yapı/Sistemini Değerlendirme Aracı)” başlıklı çalışma grubu (Eğitimci: Prof. Dr. Aydan Gülerce), 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 24 Nisan 2012
 
"Özel Gereksinimli Çocuklarda Problem Davranışların Azaltılmasında Olumlu Yaklaşım” konulu 8 saatlik seminer. Eğitimci: Doç. Dr. Sezgin VURAN, ÖZDER, İzmir, 8 Haziran 2014
 
"Disleksili Çocuklarda Akademik Beceri Öğretimi Uyarlamaları” konulu 8 saatlik seminer. Eğitimci: Yard. Doç. Dr. Ayten DÜZKANTAR, ÖZDER, İzmir, 15 Şubat 2015
 
"Özel Eğitimde Dil Gelişimi” konulu 8 saatlik seminer. Eğitimci: Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Dilara MERMERTAŞ, ÖZDER-Prolog Turkey, İzmir, 20 Aralık 2015.  

 

 KATILDIĞI KONGRE ve SEMPOZYUMLAR

10. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi (UPOK), Mersin Üniversitesi Mersin, Temmuz 2005

11. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi (UPOK), Ege Üniversitesi, İzmir, Temmuz 2006

 

12. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi (UPOK), Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC, Temmuz 2007

 

13. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi (UPOK), Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Temmuz 2008

 

14. Ulusal Psikoloji Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Eylül 2006

 

III. Prof. Dr. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, Türk Psikologlar Derneği Genel Merkezi, Ankara, Mayıs 2007

 

II. Uluslararası Katılımlı Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Sempozyumu, Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği, Gazi Üniversitesi, Ankara, Mayıs 2008

 

IV. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, DESEM, İzmir, 22–24 Mayıs 2009

 

V. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, 19-21 Mayıs 2011

 

17. Ulusal Psikoloji Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 25-28 Nisan 2012

 

"The Four Psychologies of Psychoanalysis in Clinical Work” başlıklı konferans. Konuşmacı: Daniel NAHUM MD, BRSHH, Ağustos, 2007

 

"Ego Psychology” başlıklı konferans. Konuşmacı: Daniel NAHUM MD, BRSHH, Ağustos, 2007

 

"Object Relations” başlıklı konferans. Konuşmacı: Allan TASMAN, BRSHH, Ağustos, 2007.


 

 GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALARIN BAZILARI

 

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. Psikiyatri kliniğinde 2 ay gönüllü staj (Temmuz-Ağustos, 2007)

 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı "MMPI–2 İle Ölçülen Psikopatolojinin Yordayıcısı Olarak Problem Çözmenin, Umutsuzluğun, Çaresizliğin ve Talihsizliğin İncelenmesi” başlıklı yüksek lisans tezinin verilerinin toplanmasında MMPI–2 uygulamaları ve profillerin değerlendirilmesi, 2007–2008

 

Vatan, S. & Lester, D. (2008). The Internal Consistency and Concurrent Validity of the Hopelessness, Helplessness and Haplessness Scale in a Turkish Clinical Sample. Psychological Reports 103, 701-702. (Makalenin verilerinin toplanması ve makalede teşekkür.

 

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Engelli Öğrenci Bilgisayar Laboratuarı Koordinatörlüğü (Gönüllü çalışma ve gönüllü çalışanların koordinasyonu), 2008

 

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Topluluğu Yönetim Kurulu Üyeliği (yazmanlık), 2006–2007

 

13. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi Düzenleme Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği (yazmanlık, bilimsel programın hazırlanması, sunuculuk), Temmuz 2008

 

112 çalışanlarına  "Travmatik Yaşantılarla Başaçıkma Grubu” başlıklı Geştalt yönelimli tekniğin uygulanması (Süpervizyonlu), Kasım 2009 – Temmuz 2010

 

Aydın UMUT Arama Kurtarma Derneği üyelerine "Afet Psikolojisi ve Psikolojik İlk Yardım” konulu  psikolog eğitimi. Aydın, Şubat 2014.

ÜYE OLDUĞU DERNEKLER

 • Türk Psikologlar Derneği (TPD)
 • Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği (APHB)
 
UYGULAYABİLDİĞİ BAZI TESTLER
 • WISC-R Zeka Testi, WMS Bellek Testi
 • MMPI-I ve MMPI-II Kişilik Testleri
 • Rorschach Mürekkep Lekesi Testi
 • TAT (Tematik Algı Testi)
 • AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
 • Bender Gestalt Motor Algı Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Vineland, Denver
 • Çocuk Resmi (Çocuğa çizdirilen aile resminin psiko-pedagojik açıdan yorumlanması)
 • Ev ve Ağaç Çizim Testleri (ergenler ve yetişkinlere yönelik)
 • Çeşitli Klinik Testler ve Tutum Testleri