KADROMUZ Klinik Psk.Özge Yaren YAVUZ

Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ

 
Uzman Klinik Psikolog / Psikoterapist
 
Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
 
Yüksek Lisans: Adnan Menderes niversitesi, Psikiyatri       Anabilim Dalı, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı
 
İletişim: 0 506 900 55 09
               0 256 225 05 07

 
 
 
  
 
 
2004 -2008 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinden aldığım psikoloji lisans eğitimim bana alana özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgi ile insan ve insan davranışı üzerine düşünebilme ve yorumlayabilme becerisi kazandırdı. Lisans eğitimim süresince alanında uzman kişiler tarafından verilen eğitimlere katıldım ve gönüllü stajlar yaptım. 2008 yılında üniversiteden mezun olurken kişisel ve mesleki gelişimimde benimsediğim yaşam boyu öğrenme yaklaşımı ile klinik psikolojide eğitimimi sürdürmeye karar verdim.

2009 yılında kabul edildiğim Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimimde, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda yaptığım staj kapsamında, olası tanı/kişilik (MMPI, TAT, Roschach, SCID I, SCID II vb.), bilişsel işlevler (WMS, Benton, Bender Gestalt vb.) ve gelişim (AGTE, Vineland vb.) alanlarında uygulanan testleri kullanarak bireylere psikolojik değerlendirme raporu hazırladım.

Anoreksiya Nervoza, Majör Depresyon, Panik Atak, Sınav Kaygısı, Okul Fobisi, Ergenlik dönemi kimlik gelişimi, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, B Küme Kişilik Bozukluğu tanılı hastalarla 11’i tam denetimli süpervizyon olmak üzere (her biri en az 6 ay süre ile haftada 1 gün devam eden) 15 bireysel psikoterapi yürüttüm. Ayrıca Kişiler Arası İlişkilerde Rol Analizi (KAİRA) Grup Terapilerine 4 ay gözlem 2 ay Coterapist, 2 ay terapist olarak görev aldım.

Staj dönemi boyunca 24 ay poliklinik, 36 ay serviste yatan hasta takibi ve 4 ay yataklı servis psikologu olarak çalıştım. Olgu sunumları (36 ay), eğitim seminerleri (36 ay), anksiyete ve psikoterapi vizitlerine (36 ay) katıldım.

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programımın 4. yılı içinde danışmanlığını Prof. Dr. Mehmet ESKİN’in yaptığı "Benlik Kurguları, İntihar ve İntihara Yönelik Tutumlar” adlı tezi lise gençleri ile çalışarak tamamladım (Mart 2013).

 Hem teoriye hem de uygulamaya dönük aldığım nitelikli eğitim, her bireye ve onun sorununa özel ayrı bir psikoterapi süreci planlamanın önemli olduğunu gösterdi. Aldığım eğitim süreci bana bireyin ihtiyaç ve sıkıntıları doğrultusunda kullanılan yöntem ve teknikleri en uygun biçimde şekillendirebilme ve psikolojinin diğer etkinlik alanlarında farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışma becerisi kazandırdı.

 

Yer Aldığım Projeler

 Prof. Dr. Mehmet ESKİN tarafından yürütülen "Depresyonu Olan Gençlerde Grup Sorun Çözme Terapisinin Etkililiği” araştırmada yardımcı araştırmacı olarak veri toplama aşamasında yer aldım. (2012-2013)

 Prof. Dr. Ferhan DEREBOY tarafından yürütülen "Psikiyatri Kliniğinde Tedavi Gören Hastalarda Kişilik Bozukluklarının Yaygınlığı, Gidişi ve İlişkili Parametreler” araştırmada yardımcı araştırmacı olarak veri toplama, veri girişi ve analizi gibi görevlerle yer aldım. (2009-2011)

"Türkiye'de Gençlik: Ne Biliyoruz, Ne Bilmiyoruz?" isimli kitabın bölümlerinin derlenmesi ve yayına hazırlanma sürecinde yer aldı.

 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, TİFALDİ ( Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Testi) Araştırması, Proje Asistanı (2007-2008)


Katıldığım Kurs ve Eğitimler

"Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği- IV (WÇZÖ-IV)” (64 saat), Türk Psikologlar Derneği, 2016

"Self and Memory” (40 saat), Prof. Dr. Stanley B. Stanley B. Klein (2011)

"Psikodrama Eğitimleri ve Yaşantı Grupları” Prof. Dr. Fatih Ünal, Uzm. Dr. Derya İren Akbıyık, SHU. Tülin Kuşgözoğlu- Abdulkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü, 2008-2010- Ankara

"Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Kuramsal Yaklaşımlar” Doc.Dr. Sedat Işıklı- Dr. Psk. Çağay Dürü 2008 Ankara

"Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Müdahale” Doc.Dr. Sedat Işıklı- Dr. Psk. Çağay Dürü 2009 Ankara

 

İş Deneyimi

Şubat 2013- halen, Terapi Psikolojik Hizmetler ve Psikoterapi Merkezi

 Ortaklığını yürüttüğüm merkezde çocuk, ergen, yetişkin, çift ve aileler ile psikolojik değerlendirme ve psikoterapiler gibi çeşitli psikolojik hizmetler ile klinik psikoloji alanında çalışmaktayım.

Mayıs 2011-halen, Özel Çocuklarımız Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 

Haftanın belli günlerinde özellikle Otizm Spektrum Bozukluğu, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Disleksi (Özel Öğrenme Güçlüğü), Davranış Bozuklukları alanlarında çocuklarla birebir çalışmakta ve aile görüşmeleri yapmaktayım.

Ağustos 2009- Aralık, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri

Kpss ile atandığım ve yüksek lisans nedeni ile istifa ettiğim üniversite kurumunda üniversite gençlerinin duygu düşünce ve davranışları üzerine konuşma ve alternatif davranışlar geliştirme üzerinde çalıştım.