KADROMUZ Klinik Psk. Elvan DEMİRBAĞ

Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ

Uzman Klinik Psikolog / Psikoterapist

Lisans:
Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Yüksek Lisans:
Adnan Menderes Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı,
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

     İletişim: 0 554 239 83 13
                  0 256 225 05 07

   
 
 
 
Staj Ve Katıldığı Çalışmalar

Yüksek Lisans Staj ve Eğitim İçeriği:

Yüksek lisans eğitimi boyunca ADÜ Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı’nda yaptığı staj kapsamında tanı/kişilik (MMPI, TAT, Roschach, SCID I, SCID II vb.), zihinsel işlevler (WMS, Benton, Bender Gestalt vb.) ve gelişim (AGTE, Vineland vb.) alanlarında uygulanan testleri kullanarak psikolojik değerlendirme raporları hazırladı. OKB, kleptomani, depresyon, panik atak, trikotillomani, vajinusmus, kişilik bozukluğu tanılı hastalarla 9’u tam denetimli süpervizyon olmak üzere 13 bireysel psikoterapi, 1 grup terapisi ve 4 psikoeğitim yürüttü. Staj dönemi boyunca 24 ay poliklinik, 3,5 ay yataklı serviste görev aldı. Olgu sunumları (30 ay), eğitim seminerleri (30 ay), anksiyete ve psikoterapi vizitlerine (24 ay) katıldı.

Yüksek lisans bitirme tezi olan "Depresyonun Sağaltımında Sorun Çözme Eğitiminin Etkililiği” çalışmada, bir grup depresyon tanısı alan psikiyatri hastalarının sorun çözme becerilerinin arttırılmasını ile iyileşme düzeylerini inceledi.

Prof. Dr. Mehmet ESKİN tarafından yürütülen " Aydın İlinde Depresyonu Olan Gençlerde Grup Sorun Çözme Terapisinin Etkililiği” araştırmada yardımcı araştırmacı olarak veri toplama aşamasında yer aldı. (2012-2013)

Prof. Dr. Ferhan DEREBOY tarafından yürütülen "Psikiyatri Kliniğinde Tedavi Gören Hastalarda Kişilik Bozukluklarının Yaygınlığı, Gidişi ve İlişkili Parametreler” araştırmada yardımcı araştırmacı olarak veri toplama, veri girişi ve analizi gibi görevlerle yer aldı. (2011-2012)

"TÜRKİYE’DE GENÇLİK: Ne biliyoruz, Ne bilmiyoruz?” isimli kitabın kitap bölümlerinin derlenmesi ve yayına hazırlanma sürecinde yer aldı. (2011)

Lisans Staj ve Eğitim İçeriği

Öğr. Gör. Dr. Handan Can tarafından yürütülen ‘’Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Gözlenen Erişkinlerde Bilişsel Süreçlerin Değerlendirilmesi’’ araştırmasında farklı nöropsikolojik testleri (Kelime tamamlama, stroop, GİSD-B) uygulayarak veri toplama sürecinde gönüllü olarak yer aldı. (2008-2009)

Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı klinik servisinde çeşitli psikopatolojik rahatsızlıkları gözlemleme şansı edindi. (2008, Ağustos, 20 işgünü)

Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı’nda klinik servis, psikiyatri polikliniği ve konsültasyon polikliniğinde bulunarak, hastanede yürütülen tanı koyma ve tedavi süreçleri hakkında bilgi sahibi oldu.  (2008, Temmuz, 15 işgünü)

 

Katıldığı Kurs Ve Eğitimler

"Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği- IV (WÇZÖ-IV)” (64 saat), Türk Psikologlar Derneği, 2016

"Self and Memory” (40 saat), Prof. Dr. Stanley B. Stanley B. Klein (2011)

"Tematik Algı Testi” (40 saat) ve "Transaksiyonel Analiz’’ (20 saat), Doç. Dr. Azmi Varan, Artı Psikolojik Danışmalık, Araştırma, Eğitim ve Psikoterapi Merkezi (2009)

"Uper-Intermediate / Conversation” (100 saat) Sheila Maphet, İlea Eğitim ve Danışmanlık (2007)

 

İş Deneyimi

Şubat 2013- halen, Terapi Psikolojik Hizmetler ve Psikoterapi Merkezi

Ortaklığını yürüttüğüm merkezde çocuk, ergen, yetişkin, çift ve aileler ile psikolojik değerlendirme ve psikoterapiler gibi çeşitili psikolojik hizmetler ile sahada çalışmaktadır.

Kasım 2014- halen, Özel Başak Koleji

Haftanın belli günlerinde okul rehberlik birimi işbirliği ile belirgin sorunlar yaşayan çocukların okula uyumunu arttırma, sınav kaygısı ile baş etmelerine rehberlik etme, ailelere çocuk gelişimi ile ilgili seminer ve eğitimler vermek gibi çeşitli faaliyetlerle çalışmaktadır.

Nisan 2012- 2015, Özel Ege Güldem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Yaygın gelişimsel bozukluklar ve zeka geriliği tanısı almış öğrenciler ile sosyal beceriler ve toplumsal yaşam alanlarında çalışmakta, aileleri ile görüşmeler ve toplantılar yapmıştır.

Mart-Nisan 2011, Aydın Girne Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi

Bir grup ergenle 2 ay boyunca yarı-zamanlı olarak grup terapisi yürütmüştür.