KURUMSAL Hakkımızda

Aydın Terapi Psikolojik Hizmetler Hakkında

 
 
Terapi Psikolojik Hizmetler ve Psikoterapi Merkezi, 

Psikoloji biliminin temel ilkelerine uygun olarak bireylere, gruplara ve kurumlara psikolojik hizmet ve destek sunmak amacı ile Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ ERDAN, Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ ve Klinik Psikolog Nilay KONDUZ KUTBAY tarafından Aydın'da kurulmuştur. 

Kurumumuz Aydın’da klinik psikologlar tarafından hizmet verilen ilk merkez olma özelliği taşımaktadır. 10 yılı aşkın deneyimle Aydın Psikolog ve Terapi alanında verdiği hizmetler devam etmektedir.

Klinik psikoloji ile ilgili olarak son dönemde Türk Psikologlar Derneği tarafından yapılmış olan en ayrıntılı araştırma ve tanımlama aşağıda yer almaktadır:

"Amerikan Psikologlar Birliği’nin (APA) Klinik Psikoloji Birimi’ne göre:
Klinik psikolog bebeklikten yaşlılığa kadar tüm gelişimsel dönemlerdeki bireylere ya da gruplara yönelik değerlendirme ve müdahale yöntemlerini kapsayan nitelikte psikolojik hizmet verebilmektedir. Klinik psikologlar, bilim ile uygulama alanındaki bilgi ve becerilerini bağdaştırmak, böylece psikoloji bilimini, mesleki uygulamaları ve sonuçta insanın iyilik halini geliştirmek üzere eğitim alır. Klinik psikologlar kişilerin, ailelerin, grup ve organizasyonların psikolojik sağlıklarını korumak ve iyileştirmek amacıyla araştırma, eğitim ve süpervizyon, program geliştirme ve değerlendirme, danışmanlık, toplum politikaları, mesleki uygulama ve diğer alanlarda görev alırlar. Klinik psikologların görev alanları basit uyum sorunlarının engellenmesi ve erken müdahaleden, bir kurumda yatmayı gerektirecek ciddi uyum sorunlarına kadar uzanır.
 
Klinik psikologlar çeşitli gözlem ve görüşme tekniklerini kullanılırlar; zeka testleri, kişilik testleri, nöropsikolojik testler, ilgi ve tutum envanterleri vb. araçları uygularlar ve yorumlarlar. Testler, envanterler, gözlem ve görüşme teknikleri yoluyla kişinin zihinsel ve ruhsal işleyiş tarzını, etkinlik ve yaşama katılımlarını, içinde yaşadıkları çevre ile etkileşim tarzlarını değerlendirirler. Klinik psikologlar, yaptıkları değerlendirmeler sonunda gerekiyorsa ruhsal ve zihinsel işlevlere/bozukluklara dair tanı, takip, tedavi, rehabilitasyona yönlendirme veya bu süreçlerin içinde yer almanın yanı sıra, toplumsal uyuma, cezai ehliyete, meslek, okul ve iş yeterliliğine ilişkin konularda rapor hazırlarlar ve bunun mesleki sorumluluğunu alırlar.”

Kısaca klinik psikolog bireyi, bireyin yaşam içinde karşılaştığı problemleri ele alış tarzını, dayanıklılığını, bireyin psikolojik değerlendirmesini, eğer gerek olursa psikoterapi sürecini yerine getirir. Psikolojinin sağlık alanına en yakın olan alt dalıdır. Başta psikiyatri ve nöroloji olmak üzere birçok tıp alanı ile birlikte çalışmalar yapmaktadır. Kurumumuza başvurduğunuzda ilk olarak klinik psikologlar tarafından size uygun ölçme araçları seçilmekte, sıkıntı yaratan sorun belirlenmekte ve soruna yönelik psikolojik hizmet sunulmaktadır. Uzman klinik Klinik Psikologlarımız Aydın merkezde bulunun Terapi merkezimizde bu doğrultuda hizmet vermektedir.

Aydın' daki merkezimizde Uzman Psikologlar tarafından verilen bireysel veya kurumsal hizmetlerimiz; Türk Psikologlar Derneği’nin belirlediği "Etik Yönetmeliği” çerçevesinde, Yetkinlik-Yeterlik, Zarar Vermeden Yararlı Olmak, Sorumluluk, Dürüstlük, İnsan Haklarına Saygı ve Ayrımcılık Yapmama ilkelerine uygun olarak verilmektedir.