MAKALELER En Sık Sorulan Sorular

En Sık Sorulan Sorular

1. Psikolog ve psikiyatrist arasındaki fark nedir?

Psikolog, üniversitelerin 4 yıllık psikoloji bölümlerinden mezun olan kişiler için kullanılan bir ünvandır. Psikiyatrist ise tıp fakültesinden mezun olduktan sonra psikiyatri alanında uzmanlık alan hekimin ünvanıdır. 

2. Psikolog ve klinik psikolog arasındaki fark nedir?

Psikologlar 4 yıllık lisans mezunu kişilerken, klinik psikologlar üniversitelerin sosyal bilimler ya da sağlık bilimleri enstitülerindeki  klinik psikoloji programında yüksek lisans yapmış uzman psikologlardır. 

3. Ne tür durumlarda bir klinik psikologa gitmek gerekir?

Klinik psikologlar, kişinin yaşamı boyunca duygusal, sosyal, bilişsel ve davranışsal alanda normal veya anormal gelişim özelliklerini görüşme ve bir takım test ve ölçeklerle değerlendirebilen ve gerektiğinde de danışmanlık veya psikoterapi gibi yollarla müdahale edebilen kişidir. Dolayısıyla sadece psikoterapi gerektiren ağır ruhsal rahatsızlıklarda değil; kişi için karar vermekte güçlük yaşadığı bir konu veya stresle baş etmesi gereken bir durum gibi normal yaşamın parçası olan alanlarda da yönlendirici danışmanlıklar verebilir. 

4. Psikoterapi nedir? Psikolojik danışmanlıktan farklı mıdır?

Psikoterapi, kişinin var olan sorunlarını çözebilmek, ruh sağlığını iyileştirmek ve iyilik halini korumak için, kişinin sıkıntı duyduğu alanlardaki temel düşünce ve davranışlarında olumlu ve kalıcı değişimi amaçlayan psikolojik destek türüdür. Psikolojik danışmanlık ise, sorunların çözümlerine odaklı ve yönlendirici bir hizmettir. Kişinin değişimini hedeflemez, sorunun çözümü konusunda yol göstericidir.

5. Kim psikoterapi yapabilir?

Klinik psikologlar psikoterapi yapmaya yetkili kişilerdir. Ancak bazı kurumlarca klinik psikolog olmayan diğer meslek gruplarına da bir takım terapi eğitimleri verilmektedir. Bu kişiler aldıkları eğitimler bazında psikoterapi yapabildiklerini bildirebilirler. Bu tip durumlarda danışanların terapi almaya gittikleri kişilerin, hangi alanlarda, hangi kurumlardan, ne tür eğitimler aldıklarını ve bunların ne kadar bilimsel olduğunu araştırılması önemlidir. 

6. Kişi psikoterapiye ne zaman ihtiyaç duyar?

Eğer bir kişi sorumluluklarını yerine getirmekte isteksiz ve kaçınan davranıyorsa, kişilerarası ilişkilerinde anlayamadığı bazı sorunları tekrar tekrar yaşıyorsa, zor karar veriyor ve kararlarından memnun olmuyorsa,  genel olarak karamsar, keyifsiz, isteksizse, kendini alamadığı bir takım düşüncelere saplanıp kalıyorsa, anlamsız korku veya endişeleri varsa ancak bunları bir türlü durduramıyorsa  ve tüm bunlardan dolayı günlük işlerini sürmekte sorun yaşıyorsa psikoterapiye ihtiyacı olabilir. Çünkü bu tip durumlar ruhsal bozukluklara işarettir. Ve ruhsal bozukluklarda uzman desteği almaksızın kalıcı bir iyileşme neredeyse mümkün değildir.

7. Psikoterapi hangi rahatsızlıklarda etkilidir?

Psikoterapi depresyon, kaygı, panik, fobik durumlar, travma sonrası stres bozukluğu gibi bir çok ruhsal bozuklukta etkili bir takım yol ve yöntemler içerir. Etkili bir psikoterapi tedavisi için kişinin şikayetlerine en uygun psikoterapi yöntemini seçmek gerekir. 

8. Hangi yaş gruplarına psikoterapi uygundur?

Her yaş grubu için psikoterapi uygundur. Yaşa göre uygulanan psikoterapi çeşidi değişebilir.

9. Psikoterapinin çeşitleri var mıdır?

Evet, çeşitli psikoterapi yöntemleri vardır. Bilişsel-davranışçı terapiler, psikodinamik terapi, şema terapi, oyun terapisi gibi. Kişinin yaşı ve şikayetlerin niteliği gibi bir takım kriterlere göre terapist en uygun terapi yöntemini seçer.

10. İyileşme için kaç seans görüşme gereklidir?

Danışanın içinde bulunduğu sıkıntının şiddeti, niteliği ve danışanın psikolojik dayanıklılığı, değişime olan direnci gibi birçok kritere göre sürecin uzunluğu değişir. Terapi süreci ilerledikçe danışan ve terapist birlikte seans aralıklarını açmaya veya terapiyi sonlandırmaya karar verirler. 

11. Seans sıklıkları ne kadar olmalıdır?

En başta haftada bir olması en idealidir, iyileşme oldukça seans sıklığı düşürülür.